Att kunna andas är underskattat. När det här är över ska jag komma ihåg att varje dag vara tacksam för det.