Above all powers, above all kings,
above all nature, and all created things,
above all wisdom, and all the ways of man,
You were here before the world began.

Above all kingdoms, above all trones,
above all wonders the world has ever known,
above all wealth, and treasures of the earth,
there’s no way to measure what You’re worth.

Crucified, laid behind the stone,
You lived to die, rejected and alone,
like a rose, trampled on the ground,
You took the fall, and thought of me, above all.

Text: Paul Baloche & Lenny LeBlanc

Högt över välden, och mänsklig makt,
över allt skapat och hela jordens prakt,
högt över visdom, och allt vad männskor lär,
innan något fanns så var Du där.

Högt över riken, och rikedom,
över de under som världen talar om,
högt över välstånd, och skatter jorden ger,
inför Dig ska allting falla ner.

Men Du dog, ensam och fördömd,
en korsfäst Gud, i gravens mörker gömd,
som en ros, bryts och trampas ner,
Du tog min plats, älskade mig, högst av allt.

Svensk text: Erik & Ulrika Stenlund